Haber

Yargıtay’dan emsal izin kararı: Mazareti kabul etmeyen patrona kötü haber

Tam beş yıldır çalıştığı şirkette, kız kardeşinin doğumu için bir kaç saat müsaade isteyen personele, işverenden makus haber geldi.

İşverenin müsaade vermemesi üzerine yeniden de gitmekte ısrar eden çalışana, ‘Bir daha işyerine gelme’ denildi. İşten kovulan personel, tazminat talebi karşılanmayınca soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Davacı personel; iş kontratının patron tarafından haksız, nedensiz ve bildirimsiz olarak sonlandırıldığını tez ederek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık müsaade fiyatı, fazla çalışma fiyatı, ulusal bayram genel tatil fiyatı ve taban geçim indirimi alacaklarının tahsilini talep etti.

Davalı şirket sahibi, davacı hakkında devamsızlık tutanağı tutulduğunu, davacının her hangi bir hak ve alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi. İş Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Karar, davalı şirket avukatı tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 9. Hukuk dairesi girdi. 

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk dairesi, emekçiye ‘bir daha gelme’ demenin fesih sayılacağına hükmetti.

Kararda şu tabirlere yer verildi:

“Davacının işyerinde çalıştığı sırada, kardeşinin sezeryanla doğuma alındığı bilgisi üzerine patrondan işten erken çıkmak için müsaade talep ettiği anlaşılmıştır. İşyerinde bulunan yetkili kişinin iki saat sonra çıkabileceğini belirttiği, davacının çabucak çıkma talebini tekrarlaması üzerine ‘sen bilirsin o vakit bir daha gelme’ denilerek işyerinden çıkarıldığı anlaşılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu‘nun 2/4. unsuruna nazaran, patron vekilinin emekçilere karşı süreç ve yükümlülüklerinden direkt patronun sorumlu olduğu kurala bağlanmış olup, davalı patronun olay sonrasında işyeri yetkilisinin hareketinin kabul görmediğini gösterir halde emekçinin işe derhal başlaması için davette bulunmadığı ortadadır. İverenin, işyerini sevk ve yönetim eden yetkili kişi pozisyonundaki çalışanın hareketini benimsemiş olduğu kabul edilmelidir. Hakikaten davacı emekçi ihtarname keşide ederek ihbar ve kıdem tazminatı talep etmiş, davalı patron daha sonra düzenlediği ihtarnameyle iş kontratının feshedilmediğini belirtmiştir. Somut uyuşmazlıkta, davacı çalışanın mazerete dayanan bir kaç saatlik müsaade talebinin karşılanmaması üzerine tekrar de erken çıkmak istediğini açıklayınca bir daha işyerine gelmemesi gerektiği söylenerek iş mukavelesinin feshedildiği anlaşılmakla, davacının ihbar ve kıdem tazminatına hak kazandığı kabul edilmelidir. Mahkemece her iki tazminat isteğinin de kabulü gerekirken yazılı halde karar kurulması bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir