İfade alma yönetmeliğinde değişiklik


Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Baroların teşebbüsleriyle, “Yakalama, Gözaltına alma ve Tabir Alma Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Değişiklikler, müdafiîn beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilecek.

ANKARA (İGFA) – TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, savunma hakkının faal bir halde kullanabilmesini sağlamak gayesiyle kolluk ünitelerinde alınan tabirlerde, avukat beyanlarına da söz tutanağında yer verilmesine ait müracaatın kabulüne ve gerekli önlemlerin alınması konusunda İçişleri Bakanlığı’na tavsiyede bulunulmasına karar verdi.

Tavsiye kararına ait olarak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 Vilayet Emniyet Müdürlüğü’ne 13 Haziran 2022 tarihinde bir yazı göndererek, kararın tam bilakis, süreç tesis edilerek söz alınması sırasında avukat beyanlarına söz tutanağında yer verilmemesi, uygulamanın bu doğrultuda yapılarak yeknesaklığın sağlanması talimatını verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Kamu Denetçiliği Kurumu kararını yok sayan, yetkisinde olmayan konularda, temel hak ve özgürlükler ve savunma hakkını kısıtlayıcı genelgesine ait Türkiye Barolar Birliği’nce yapılan teşebbüsler sonucunda ‘Yakalama, Gözaltına Alma ve Tabir Alma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğinde ilgili yönetmeliğin ‘d’ bendi “Müdafi yalnızca tüzel yardımda bulunabilir, şüphelinin tabiri alınırken şüpheliye sorulan soruya direkt yanıt veremez, onun yerini aldığı izlenimi veren rastgele bir müdahalede bulunamaz. Türel yardım maddî olayı karartabilecek müdahalelerin yapılması manasına gelmez. (Değişik cümle:RG-22/7/2022-31900) Müdafi şüpheliye bütün yasal haklarını hatırlatabilir. (Ek cümle:RG-22/7/2022-31900) Müdafiîn beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir” halinde değiştirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya escort
antalya escort antalya travesti
antalya escort
gaziantep escort
gaziantep escort bayan