Haber

CHP’den Yargıtay’a Kaftancıoğlu yanıtı: Yasada olmayan yetki kullanıldı

CHP, Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliğinin düşürülmesine karşı Yargıtay’a cevap verdi. CHP tarafından verilen cevapta, “Başsavcılığınız maddede olmayan bir yetkiyi kullanarak bir süreç tesis etmiştir. Yargıtay Başsavcılığı yasanın vermediği bir yetkiyi kullanarak bir parti üyesini sicilden silemez” denildi. 

CHP Genel Merkezi, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili siyasi parti üyeliğini düşürme kararı üzerine Yargıtay Başsavcılığına karşılık verdi.

Yanıtta şu sözler yer aldı:

Başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası mukaveleler, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kararlarına açıkça muhalif olan sürecinizin münasebeti olarak 5252 saylı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Formu Hakkında Kanun’un 3. hususu, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158 ve 159. hususları ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 11. hususu gösterilmektedir.

Türk Ceza Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu istikametinden değerlendirildiğinde; Anayasa Mahkemesi’nin Türk Ceza Kanunu’nun 53. hususuyla ilgili olarak 2015 yılında verdiği iptal kararı gereği, infaz sürecinde TCY kararları uyarınca parti üyeliği etkilenmemektedir. Bir an için, her iki kanun açısından da Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezanın üyeliğinin düşmesine sebep olduğu varsayılsa bile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, partimize mühlet vererek karşıtlığın giderilmesini isteyebileceği ve bu basamaktan sonra Anayasa Mahkemesi’ne başvurabileceği üzere, direkt da Anayasa Mahkemesine başvurarak, bu karşıtlığın giderilmesi konusunda Siyasi Partiler Maddesi’nin 104/2. unsuru uyarınca ihtar kararı verilmesini istemesi gerekmektedir. Yasa uyarınca ihtar kararı ile partimize 6 aylık bir müddet tanınmaktadır. ihtar kararına uymamanın yaptırımı, Anayasa Mahkemesince 2009 yılında iptal edildiği ve bunun yerine bir düzenleme yapılmadığı için, ihtar kararına uymamanın yaptırımı da tüzel olarak bulunmamaktadır.

Görüldüğü üzere Başsavcılığınız maddede olmayan bir yetkiyi kullanarak bir süreç tesis etmiştir. Yargıtay Başsavcılığı yasanın vermediği bir yetkiyi kullanarak bir parti üyesini sicilden silemez.

Nihayet Başsavcılığın süreci ile ilgili son bir konuya daha değinmek zaruriliği vardır. Anayasa’nın 40. unsurunun 2. fıkrası uyarınca “Devlet, süreçlerinde, ilgili şahısların hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve müddetlerini belirtmek zorundadır”. Başsavcılık sürecinde bu yollar ve merciler belirtilmemiştir. Nedeni aslında bu türlü bir sürecin maddede düzenlenmemiş olmasıdır. Bununla birlikte, açık Anayasa kararı karşısında sormak mecburî hale gelmiştir. Bu sürece karşı kime ve hangi şartlarda müracaat yapılacaktır?

Hukuken asla benimsenemeyecek yorumunuza temel teşkil ettiği anlaşılan 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Hali Hakkında Kanun’un 3. unsuru ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 11/4. unsuru tek başına yorumlandığında dahi Başsavcılığınızın vardığı sonucun hukuka alışılmamış olduğu anlaşılmaktadır. Bahse bahis kararların Türk Ceza Kanunu’nun 5 ve 53. unsurları karşısında, bilhassa Anayasa Mahkemesi’nin Türk Ceza Kanunu’nun 53. hususunun 1(b) kararını iptal eden 08.10.2015 gün ve E:2014/40, K:2015/85 sayılı kararının, kaynağını Anayasa’nın 2, 12 ve 67. hususlarından alan münasebeti dikkate alındığında, Başsavcılığınızın varmış olduğu sonucun ne derece indi olduğu açık ve seçik olarak anlaşılmaktadır.

SONUÇ BİZİ ŞAŞIRTMAMIŞTIR

Sayın Başsavcı,

Hukukun temel unsurlarından büsbütün kopmuş bu şahsileştirilmiş yanılgılı sonuç üzülerek belirtmeliyiz ki bizleri şaşırtmamıştır.

Anımsatmak isteriz ki sıfatınızdaki “Cumhuriyet” sözü, tam bir bağımsızlık ve tarafsızlıkla misyonunuzu ifa ederek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kararlarına eksiksiz uymanızı zarurî kılmaktadır. Meşruiyetinizin temeli budur. Bilakis davranış, makamı değil fakat makamı işgal edenleri tartışmalı kılacaktır. Temennimiz, son yıllarda güvenilirliği büyük ölçüde tartışılan yargının, hak ettiği inanca kavuşabilmesini sağlayabilecek birinci adımı atarak hukuka muhalif, taraflı kararınızdan derhal dönmenizdir.

Sizi misyonunuzu ifa ederken hukukun çizdiği yasal hudutlar içerisinde davranmaya davet ediyoruz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir