CHP’den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na Kaftancıoğlu yanıtı: Karardan dönün

CHP Genel Merkezi, İstanbul Vilayet Lideri Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliğini düşüren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na karşılık verdi. Kararın, Anayasa ve maddelere ters olduğu belirtilen yazıda, başsavcılığa “Karardan dönün” daveti yapıldı.

HaberTürk’ten Uzman Kılıç haberine nazaran, CHP İstanbul Vilayet Lideri Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü. Yazı genel merkeze ulaştıktan birkaç gün sonra Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla 16 Haziran tarihli bir karşılık yazısı kaleme alındı.

Yollanan yazıda, üyeliğin düşürülmesi kararının Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’na ters olduğu belirtildi.

Başsavcılığın maddede olmayan bir yetki kullandığını belirten Böke, “Yargıtay Başsavcılığı yasanın vermediği bir yetki kullanarak bir parti üyesini sicilden silemez. Hukukun temel unsurlarından büsbütün kopmuş bu şahsileştirilmiş yanılgılı sonuç üzülerek belirtmeliyiz ki bizleri şaşırtmamıştır” dedi.

Parti üyeliğini düşürme kararından dönme daveti yapan CHP Genel Sekreteri, “Sizi misyonunuzu ifa ederken hukukun çizdiği legal hudutlar içerisinde davranmaya davet ediyoruz, gereğini rica ederiz” sözlerini kullandı.

CHP’den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda şu tabirlere yer verildi:

“İlgi yazınızla istanbul vilayet Liderimiz Sayın Canan Kaftancıoğlu’nun “siyasi parti üyeliği
ve parti organlarındaki vazifelerinin sonlandırılarak” parti sicilimize işlendiği hususu Genel Başkanlık Makamına bildiri edilmiştir.

Başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası kontratlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kararlarına açıkça muhalif olan sürecinizin münasebeti olarak 5252 saylı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Biçimi Hakkında Kanun’un 3. hususu, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158 ve 159. hususları ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 11. unsuru gösterilmektedir.

Türk Ceza Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu istikametinden değerlendirildiğinde; Anayasa Mahkemesi’nin Türk Ceza Kanunu’nun 53. unsuruyla ilgili olarak 2015 yılında verdiği iptal kararı gereği, infaz sürecinde TCY kararları uyarınca parti üyeliği etkilenmemektedir. Bir an için, her iki kanun açısından da Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezanın üyeliğinin düşmesine sebep olduğu varsayılsa bile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, partimize müddet vererek tersliğin giderilmesini isteyebileceği ve bu basamaktan sonra Anayasa Mahkemesi’ne başvurabileceği üzere, direkt da Anayasa Mahkemesine başvurarak, bu karşıtlığın giderilmesi konusunda Siyasi Partiler Maddesi’nin 104/2. hususu uyarınca ihtar kararı verilmesini istemesi gerekmektedir. Yasa uyarınca ihtar kararı ile partimize 6 aylık bir mühlet tanınmaktadır. ihtar kararına uymamanın yaptırımı, Anayasa Mahkemesince 2009 yılında iptal edildiği ve bunun yerine bir düzenleme yapılmadığı için, ihtar kararına uymamanın yaptırımı da hukuksal olarak bulunmamaktadır.

Görüldüğü üzere Başsavcılığınız maddede olmayan bir yetkiyi kullanarak bir süreç tesis etmiştir. Yargıtay Başsavcılığı yasanın vermediği bir yetkiyi kullanarak bir parti üyesini sicilden silemez.

Nihayet Başsavcılığın süreci ile ilgili son bir konuya daha değinmek zaruriliği vardır. Anayasa’nın 40. unsurunun 2. fıkrası uyarınca “Devlet, süreçlerinde, ilgili bireylerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve müddetlerini belirtmek zorundadır”. Başsavcılık sürecinde bu yollar ve merciler belirtilmemiştir. Nedeni aslında bu türlü bir sürecin maddede düzenlenmemiş olmasıdır. Bununla birlikte, açık Anayasa kararı karşısında sormak zarurî hale gelmiştir. Bu sürece karşı kime ve hangi şartlarda müracaat yapılacaktır?

Hukuken asla benimsenemeyecek yorumunuza temel teşkil ettiği anlaşılan 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Biçimi Hakkında Kanun’un 3. unsuru ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 11/4. unsuru tek başına yorumlandığında dahi Başsavcılığınızın vardığı sonucun hukuka alışılmamış olduğu anlaşılmaktadır. Bahse bahis kararların Türk Ceza Kanunu’nun 5 ve 53. unsurları karşısında, bilhassa Anayasa Mahkemesi’nin Türk Ceza Kanunu’nun 53. hususunun 1(b) kararını iptal eden 08.10.2015 gün ve E:2014/40, K:2015/85 sayılı kararının, kaynağını Anayasa’nın 2, 12 ve 67. unsurlarından alan münasebeti dikkate alındığında, Başsavcılığınızın varmış olduğu sonucun ne derece indi olduğu açık ve seçik olarak anlaşılmaktadır.

Sayın Başsavcı,

Hukukun temel unsurlarından büsbütün kopmuş bu şahsileştirilmiş yanılgılı sonuç üzülerek belirtmeliyiz ki bizleri şaşırtmamıştır.

Anımsatmak isteriz ki sıfatınızdaki “Cumhuriyet” sözü, tam bir bağımsızlık ve tarafsızlıkla misyonunuzu ifa ederek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kararlarına eksiksiz uymanızı zarurî kılmaktadır. Meşruiyetinizin temeli budur. Bilakis davranış, makamı değil ancak makamı işgal edenleri tartışmalı kılacaktır. Temennimiz, son yıllarda güvenilirliği büyük ölçüde tartışılan yargının, hak ettiği itimada kavuşabilmesini sağlayabilecek birinci adımı atarak hukuka alışılmamış, taraflı kararınızdan derhal dönmenizdir.

Sizi vazifenizi ifa ederken hukukun çizdiği yasal hudutlar içerisinde davranmaya davet ediyoruz.

Gereğini rica ederiz.”

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya escort
antalya escort antalya travesti
antalya escort
gaziantep escort
gaziantep escort bayan